Bội số – Wikipedia tiếng Việt

11:33 29/08/2021

Trong khoa học, bội số hay bội là tích giữa một số bất kì với một số nguyên.[1][2][3] Nói cách khác, với các số ab, ta nói b là một bội của a nếu b = na với mọi số nguyên n, trong đó n được gọi là số nhân. Nếu a khác không, đồng nghĩa với nói rằng b/a là một số nguyên, tức là bội của một số là một số chứa một lượng số nguyên của số đó mà không có số dư.[4][5]

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Trong toán học, khi ab đều là số nguyên, và b là một bội số của a, lúc đó a được gọi là một ước số của b. Nếu ab không phải là số nguyên, các nhà toán học sẽ dùng từ bội số nguyên thay vì bội số, để làm rõ vấn đề. Thực tế, bội số còn được dùng với nhiều nghĩa khác; ví dụ: đa thức P là một bội số của đa thức Q nếu tồn tại một đa thức R sao cho P = QR.

Trong một số ngữ cảnh, “a là một ước số của b” có nghĩa là “b là một bội số nguyên của a“.[6][7] Thuật ngữ này cũng được dùng với các đơn vị đo (ví dụ như BIPM[8] và NIST[9]), trong đó một ước số của một đơn vị chính là một đơn vị, được đặt tên bằng cách đặt thêm tiền tố vào tên của đơn vị chính, được định nghĩa là thương số của đơn vị chính và một số nguyên, thông thường là 103 (1000). Ví dụ, một milimét là ước số gấp 1000 lần của một mét.[8][9] Ví dụ khác, một inch có thể được xem là ước số gấp 12 lần của một foot, hay ước số gấp 36 lần của một yard.

Kí hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Tập hợp các bội của một số nguyên a ký hiệu là B(a)

[external_link offset=2]

Ta có:

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phân số đơn vị
  • Hệ thập phân
  • Tiền tố SI

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang