Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | [email protected] – Bài viết

09:24 30/08/2021

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 2 – Lớp 4


Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Cùng học Tin học quyển 2 – Lớp 4

Ngày gửi bài: 14/10/2008

Số lượt đọc: 638000

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Cùng học Tin học quyển 2 là cuốn sách trong bộ 3 quyển sách Cùng học Tin học được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. Có lẽ đây là bộ sách được biên soạn công phu nhất từ trước đến nay dành cho môn Tin học bậc tiểu học.

[external_link_head]

Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGK Cùng học Tin học quyển 2 – Lớp 4

I. Phần mềm

Phần 3: Em tập gõ 10 ngón

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm luyện gõ 10 ngón – Mario

Phần 4: Chơi và Học với máy tính

Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 4

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Cùng Học Toán 4

Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đợi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Scholastics’s The Magic School Bus – Night Stratification Game

Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm The Monkey Eyes

Phần 6: Thế giới Logo của em

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Microsoft Windows Logo

Phần 7: Em học Nhạc

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Encore

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tài liệu tập huấn Phần mềm Encore

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Encore

1. Tập đọc nhạc

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 1: Son La Son

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 2: Nắng Vàng

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 3: Cùng bước đều

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 4: Con chim Ri

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 5: Hoa bé ngoan

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 6: Múa vui

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 7: Đồng lúa bên sông

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Tập đọc nhạc số 8: Đồng lúa bên sông

2. Những bản nhạc Encore

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Bài nhạc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Chiếc khăn tay

[external_link offset=1]

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Chú ếch con

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Chú ếch con gamC

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Chú ếch con

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Con kênh xanh xanh

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Con trai bé nhỏ của tôi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Đếm ngón tay

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Doremi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Do trưởng

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hoa lá mùa xuân

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hoa mai

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Inh lả ơi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Khát vọng mùa xuân

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Làng tôi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Lý cây xanh

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Múa vui

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Múa vui bè 2

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Múa vui

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Mùa xuân đến rồi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Quê em miền trung du

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Reo vang bình mình

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Reo vang bình mình nhạc đúng

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Reo vang bình mình nhạc sai

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Santalucia

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Thật là hay

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Trời đã sáng rồi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Xulico

3. Những bản nhạc Midi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Con kênh xanh xanh

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Đếm ngón tay

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Làng tôi

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Nhạc rừng

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Reo vang bình mình

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Trời đã sáng rồi

II. Hình ảnh minh họa

Phần 2: Em tập vẽ

Bài 1: Những gì em đã biêt

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 1

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 2

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 3

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 3

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 4

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 5

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 6

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 7

Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 1

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 2

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 3

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 4

Bài 3: Sao chép hình

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 1

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 2

[external_link offset=2]

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 3

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 4

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 5

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 6

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 7

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 8

Bài 4: Vẽ hình e-líp, hình tròn

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 1

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 2

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 3

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 4

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 5

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 6

Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 1

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 2

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 3

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 4

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 5

Bài 6: Thực hành tổng hợp

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 1

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 2

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 3

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 4

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 5

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Hình 6

updating

     Những bài viết khác:

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtTải phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu – TKB 10 bản dùng thử (23/05/2016)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtDanh sách toàn bộ các phần mềm của Công ty updating – updating Products Catalog updating/07/2015)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtCatalog sản phẩm của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường updating/07/2014)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtTẢI TÀI LIỆU SỬ DỤNG TẠI BUỔI GIỚI THIỆU, TẬP HUẤN SỬ DỤNG BỘ PHẦN MỀM: TẬP VIẾT CHỮ VIỆT 1, 2, 3; BÀI HỌC TẬP VIẾT CHỮ VIỆT; VỞ TẬP VIẾT CHỮ VIỆT CHO GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỂU HỌC TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (18/04/2014)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtTài liệu sử dụng tại buổi Tập huấn bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 7.0, giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra tại Bình Dương (25/02/2014)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtTải bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty updating (20/12/2013)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtTài liệu sử dụng tại buổi tập huấn, giới thiệu các phần mềm ngân hàng câu hỏi, phần mềm luyện thi, phần mềm thiết kế bài giảng toán học cho các giáo viên của các nhà trường phổ thông (14/11/2013)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtDownload tài liệu ’10 thao tác bổ sung với phần mềm iQB Leo 7.0′ (09/08/2013)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtDownload tài liệu tập huấn phần mềm iQB (18/07/2013)

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viếtTải tài liệu tập huấn sử dụng các phần mềm dành cho giáo viên mầm non ngày 13/07/updating/07/2013)

Xem tiếp…
[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

phần mềm tải toàn bộ trang web

Cách tải toàn bộ trang web để đọc ngoại tuyến

Mặc dù ngày nay wifi có ở khắp mọi nơi nhưng đôi khi bạn sẽ đến những nơi không có wifi. Ví dụ như bạn tham gia chuyến bay quốc tế kéo dài 12 giờ, tải toàn bộ trang web có thể là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho sách điện tử, sách âm thanh, podcast và phim ảnh. Nhưng làm thế nào để bạn tải một trang web? Nó dễ dàng hơn bạn nghĩ! Dưới đây là bốn công cụ cho phép bạn thực hiện công việc đó.

Google2SRT (Windows)

Lade die neueste Version von Google2SRT für Windows herunter.. YouTube-Untertitel im SRT-Format herunterladen. Google2SRT ist ein Tool mit dem man problemlos...

lên đầu trang