Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | [email protected] – Bài viết

03:57 30/08/2021

Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK Tin học dành cho THCS

Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGk Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 1, 2, 3

I. Tin học dành cho THCS quyển 1

Phần 2: Những vấn đề cụ thể – Chương 2: Phần mềm học tập

[external_link_head]

Bài 5: Luyện tập chuột

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Mouse Skills

Bài 6: Học gõ 10 ngón – Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Mario

Bài 8: Quan sát Trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời

[external_link offset=1]

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Solar System 3D Simulator

II. Tin học dành cho THCS quyển 2

Phần 2: Phần mềm học tập

Bài 1: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Typing Test

Bài 3: Học Toán với Toolkit Math

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Toolkit Math

Bài 4: Học vẽ hình học động với Geogebra

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Geogebra

II. Tin học dành cho THCS quyển 3

Phần 2: Phần mềm học tập

Bài 1: Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out

[external_link offset=2]

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Finger Break Out

Bài 2: Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Sun Times

Bài 3: Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Geogebra

Bài 4: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | updating - Bài viết Phần mềm Yenka

updating

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

phần mềm tải toàn bộ trang web

Cách tải toàn bộ trang web để đọc ngoại tuyến

Mặc dù ngày nay wifi có ở khắp mọi nơi nhưng đôi khi bạn sẽ đến những nơi không có wifi. Ví dụ như bạn tham gia chuyến bay quốc tế kéo dài 12 giờ, tải toàn bộ trang web có thể là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho sách điện tử, sách âm thanh, podcast và phim ảnh. Nhưng làm thế nào để bạn tải một trang web? Nó dễ dàng hơn bạn nghĩ! Dưới đây là bốn công cụ cho phép bạn thực hiện công việc đó.

Google2SRT (Windows)

Lade die neueste Version von Google2SRT für Windows herunter.. YouTube-Untertitel im SRT-Format herunterladen. Google2SRT ist ein Tool mit dem man problemlos...

lên đầu trang