Cực quang tiếng Anh là gì

09:33 29/08/2021

Cực quang tiếng Anh là aurora, phiên âm là ɔːˈrɔːrə. Cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm.

Cực quang tiếng Anh là aurora, phiên âm là ɔːˈrɔːrə. Cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm.

Cực quang tiếng Anh là aurora, phiên âm là ɔːˈrɔːrə. Cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm.

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: updating cô Mai >> Chi tiết

Cực quang là một hiện tượng quang học tự nhiên, xuất hiện dưới dạng các dải sáng có màu sắc rực rỡ trên tầng cao của khí quyển ở khu vực gần hai địa cực của trái đất. Hiện tượng cực quang đẹp nhất vào ban đêm và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hiện tại Na Uy là nơi có nhiều địa điểm ngắm cực quang nhất. Cực quang tiếng Anh là gì

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến cực quang.

Aurora borealis /ɔːˈrɔːrə bɒr.i’eɪ.lɪs/: Bắc cực quang.

[external_link offset=1]

Aurora australis /ɔːˈrɔːrə ɒsˈtreɪ.lɪs/: Nam cực quang.

Aerospace /eərəˌspeɪs/: Không gian vũ trụ.

Spectroscopy /spkˈtrɒskəpi/: Quang phổ học.

Gravitational /grævɪˈteɪʃənəl/: Hút, hấp dẫn.

Lobe /ləʊb/: Thùy sáng.

Meteor shower /ˈmiːtiə aʊə/: Mưa sao băng.

Rainbow /ˈreɪnbəʊ/: Cầu vồng.

Asteroid /stərɔɪd/: Thiên thạch.

Galaxy /ˈgæləksi/: Dải ngân hà.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến cực quang.

Aurora is an optical phenomenon.

[external_link offset=2]

Cực quang là một hiện tượng quang học.

To see the aurora, the sky must be clear and cloudless.

Để thấy được cực quang, trời phải trong và không có mây.

Aurora  also means the goddess of the dawn of Rome.

Aurora cũng có nghĩa là nữ thần bình minh của La Mã.

If I had a chance, I’d love to see the aurora once in my life.

Nếu tôi có cơ hội, tôi muốn ngắm cực quang một lần trong đời.

Bài viết cực quang tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV. [external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang