Download Mapinfo 10.5 Full Crac’k – hướng dẫn cài đặt | Tinh tế

09:09 25/10/2021

MapInfo 10.5 MapInfo là phần mềm chuyên dùng cho xây dựng và biên tập bản đồ, Mapinfo được sử dụng rộng rãi trong các ngành đất đai, nông lâm nghiệp. Phiên bản MapInfo 10.

MapInfo 10.5

MapInfo là phần mềm chuyên dùng cho xây dựng và biên tập bản đồ, Mapinfo được sử dụng rộng rãi trong các ngành đất đai, nông lâm nghiệp. Phiên bản MapInfo 10.5 chạy ổn định và được sử dụng rộng rãi.

Trong bài viết này sẽ cung cấp bộ cài đặt cùng hướng dẫn cài đặt MapInfo 10.5

[external_link offset=1]

Link tải MapInfo 10.5: DOWNLOAD


Hướng dẫn cài đặt MapInfo 10.5

 • Chạy file setup.exe trong thư mục MiPro-v1500-eval để cài đặt
 • Tới bước yêu cầu nhập thông tin, thì nhập như hình dưới

[external_link_head]

[external_link offset=2]

 • Nhấn next và cài đặt cho tới khi hoàn tất
 • Sau khi cài đặt xong copy file micore.dll vào thư mục cài đặt Mapinfo 10.5
 • Đường dẫn thư mục cài đặt như sau:
  • Với máy 64 bit đường dẫn là: C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional
  • Với máy 32 bit đường dẫn là: C:\Program Files\MapInfo\Professional

Cài đặt VN2000 cho Mapinfo

 • Chép file MAPINFOW.PRJ dán vào đường dẫn cài đặt Mapinfo 10.5
 • Đường dẫn như sau:
  • Với máy 64 bit đường dẫn là: C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional
  • Với máy 32 bit đường dẫn là: C:\Program Files\MapInfo\Professional

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang