Enzyme và xác định hoạt độ Enzyme

10:51 29/08/2021

Ngày 2/8/2016, Khoa Vi sinh vật – Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phối hợp với Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ Enzyme và Protein (KLEPT) trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về enzyme và xác định hoạt độ enzyme.

Chi tiết
Lượt xem: 11009

Ngày 2/8/2016, Khoa Vi sinh vật – Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phối hợp với Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ Enzyme và Protein (KLEPT) trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về enzyme và xác định hoạt độ enzyme.

Đến hướng dẫn và giảng bài cho học viên lớp tập huấn là Giáo sư, Tiến sĩ Phan Tuấn Nghĩa chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực enzyme và protein của Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ Enzyme và Protein (KLEPT) trường Đại học Khoa học tự nhiên.

[external_link_head]

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày, Giáo sư sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về enzyme cho học viên hiểu được những nội dung chính như:

         Giới thiệu chung về chất xúc tác sinh học (ferment, men, enzyme và ribozyme, urzyme và synzyme)

         Cấu trúc phân tử enzyme

[external_link offset=1]

         Hoạt tính xúc tác enzyme và tính đặc hiệu của enzyme

         Cơ chế xúc tác của enzyme

         Proenzyme hay gymogen

         Động học phản ứng enzyme (ảnh hưởng của nồng độ enzyme, nồng độ cơ chất, các chất ức chế, các chất hoạt hóa, nhiệt độ, pH…)

         Phân loại enzyme (giới thiệu chung về cách gọi tên, phân loại enzyme)

         Xác định hoạt độ enzyme

[external_link offset=2]

Sau buổi tập huấn, học viên sẽ được thực hành phân tích hoạt độ một số enzyme tại Labo Khoa Vi sinh vật, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Enzyme và xác định hoạt độ Enzyme

Enzyme và xác định hoạt độ Enzyme

Enzyme và xác định hoạt độ Enzyme

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang