Have a Look Là Gì? Take a Look at This! » Tiếng Anh 24H

01:06 31/08/2021

Hhãy cùng Học Tiếng Anh 24H biết thêm về have a look là gì, take a look là gì? Những cụm từ đồng nghĩa với have a look và cách dùng trong….

Những cụm từ hay cụm động từ trong Tiếng Anh thường đóng 1 vai trò quan trọng. Đặc biệt, với việc sử dụng những cụm từ, Tiếng Anh của bạn sẽ trở nên thuần thục và mang phong cách hơn. Bài viết hôm nay, hãy cùng Học Tiếng Anh 24H biết thêm về have a look là gì, take a look là gì?

Nghĩa của cụm từ Have a look là gì?

Have a look at (Something): nhìn vào ai/ cái gì đó với sự chú ý.

[external_link_head]

Ví dụ: Have a look at this!. We can get a combo of chicken burger with potatoes at 20% off the price.

(Nhìn cái này đi (đưa tờ rơi, quảng cáo). Chúng ta có thể mua combo bơ gơ gà với khoai tây mà được giảm giá 20% đấy.

[external_link offset=1]

Các cụm từ cùng nghĩa

Take a look cũng đồng nghĩa với have a look. Khi bạn muốn ai đó tập trung vào cái bạn đang trình bày ra. Take a look dùng để kêu gọi sự chú y đến điều gì đó.

Ví dụ: Take a look at the map. The storm devastated a large area in the south.

( Hãy nhìn vào bản đồ. Cơn bão đã tàn phá 1 diện tích rộng lớn ở phía nam)

Ngoài have a look và take a look, còn có thêm cụm từ get a load.

Get a load cũng mang nghĩa tương tự là hãy để y ai/cái gì đó. Sự khác biệt ở đây có chút ít. Khi chúng ta dùng a load, nó mang lại cho chúng ta cảm giác như tập trung vào 1 số lượng khá nhiều người/cái gì đó. Điều này là do từ a load mang lại.

[external_link offset=2]

Sau get a load là giới từ of. Get a load of something hay get a load of (1 nhóm người).

Hy vọng, bạn đã hiểu have a look là gì và cách sử dụng nó như thế nào. Để biết thêm về các cụm từ trong Tiếng Anh, bạn có thể xem thêm ở mục Là Gì Tiếng Anh trên blog này nha.

Đừng quên nhấn Subscribe cho kênh YouTube Tiếng Anh của ad tại S.I.L Channel nha.

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang