Hỏi đáp

Số điện thoại điện lực Hà Nội

Người dân hoặc doanh nghiệp đang sinh sống trên địa bàn các quận/huyện của Tp. Hà Nội nếu gặp các sự cố hư hỏng điện có thể gọi tới số điện thoại điện lực...

lên đầu trang