Hỏi đáp

Số điện thoại bàn tiếng Anh là gì

“Điện Thoại Bàn” là gì? “Điện Thoại Bàn” có khác điện thoại di động không? “Điện Thoại Bàn” tiếng Anh là gì? Có bao nhiêu từ được dùng để chỉ “Điện Thoại Bàn” trong...

lên đầu trang