Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai và hướng dẫn cách viết

01:04 12/11/2021
Đăng ký đất đai gồm ĐK lần đầu và ĐK dịch chuyển. Để ĐK dịch chuyển, việc tiên phong là phải chuẩn bị sẵn sàng đơn theo mẫu đơn ĐK dịch chuyển đất đai dưới đây .

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Ví dụ đơn đăng ký biến động đất đai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện ĐA

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn khá đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với sách vở xuất trình .
Vào sổ tiếp đón hồ sơ số : ……. Quyển ….
Ngày … … / … … / ……. …

Người nhận hồ sơ

( Ký và ghi rõ họ, tên )

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

( Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai ; không tẩy xoá, thay thế sửa chữa trên đơn )

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A

1.2. Địa chỉ ( 1 ) : Số xxx, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện ĐA, Thành phố HN .

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN : CH. 22001 ; 2.2. Số phát hành GCN : BL 11102 ;
2.3. Ngày cấp GCN : 01/01/2006 ;

3. Nội dung biến động về: Thay đổi về nhà ở gắn liền với đất

3.1. Nội dung trên GCN trước khi dịch chuyển :
– Nhà ở : Không
. … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … …
3.2. Nội dung sau khi dịch chuyển :
– Nhà ở :
a, Loại nhà ở : Cấp IV
b, Diện tích kiến thiết xây dựng : 70 mét vuông
c, Diện tích sàn : 70 mét vuông

4. Lý do biến động

– Thay đổi về gia tài gắn liền với đất so với nội dung đã ĐK, cấp Giấy chứng nhận

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

– Đã nộp vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy ghi nhận đã cấp ;
– Sổ hộ khẩu ;
– Chứng từ nộp tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất .

 
 
 

Tôi ☒ Có nhu yếu cấp GCN mới ☐ Không có nhu yếu cấp GCN mới
Tôi cam kết ràng buộc nội dung kê khai trên đơn là đúng thực sự, nếu sai tôi trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .
…, ngày … tháng …. năm …

Người viết đơn

( Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có )

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

( Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể đề xuất được liên tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và so với trường hợp ghi nhận bổ trợ quyền sở hữu tài sản vào Giấy ghi nhận đã cấp

Không ghi

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày … …. tháng … … năm … …

Công chức địa chính

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Ngày … …. tháng … … năm … …

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

( Ký tên, đóng dấu )

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày … …. tháng … … năm … …

Người kiểm tra

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ )

 

Ngày … …. tháng … … năm … …

Giám đốc

( Ký tên, đóng dấu )

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

( Chỉ ghi ý kiến so với trường hợp gia hạn sử dụng đất )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày … …. tháng … … năm … …

Người kiểm tra

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ )
Ngày … …. tháng … … năm … …

Thủ trưởng cơ quan

( Ký tên, đóng dấu )

Hướng dẫn cách ghi đơn đăng ký biến động đất đai

1 – Kính gửi

– Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai nơi có đất ( Văn phòng ĐK đất đai ở huyện nơi có đất ) .

2 – Địa chỉ

– Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên giấy ghi nhận đã cấp, trường hợp có biến hóa tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi đổi khác và nộp sách vở chứng tỏ sự đổi khác .

3 – Thôn tin về Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể:

+ Số vào sổ cấp Giấy ghi nhận .
+ Ngày cấp giấy Chứng nhận .

4 – Nội dung biến động

Phụ thuộc vào nguyên do dịch chuyển mà ghi nội dung dịch chuyển cho đúng mực :
Ví dụ :
– Thay đổi về nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thì phải ghi đơn cử nội dung trên giấy ghi nhận trước khi chưa có nhà hoặc có nhà cũ ; thông tin khi có nhà hoặc có nhà mới thì phải ghi thông tin về nhà ở như : Loại nhà, diện tích quy hoạnh thiết kế xây dựng …
– Đính chính thông tin trên giấy ghi nhận : Ví dụ sai tên thì phải ghi tên sai theo đúng giấy ghi nhận và tên đúng mực cần sửa .

5 – Lý do biến động

Tùy vào từng trường hợp đơn cử mà ghi nguyên do dịch chuyển cho đúng chuẩn, đơn cử :
+ Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất ;
+ Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm ;
+ Chuyển mục tiêu sử dụng đất ;
+ Gia hạn sử dụng đất ;
+ Đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về sách vở pháp nhân, sách vở nhân thân ;
+ Thay đổi địa chỉ ;
+ Giảm diện tích quy hoạnh thửa đất do sụt lún tự nhiên ;
+ Thay đổi hạn chế quyền ; đổi khác về nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai ;
+ Thay đổi về gia tài gắn liền với đất so với nội dung đã ĐK, cấp giấy ghi nhận, đính chính giấy ghi nhận .

6 – Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn

– Giấy ghi nhận đã cấp ;

– Biên lai, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

– Tùy thuộc vào từng trường hợp mà nộp những sách vở khác theo từng trường hợp như :
Gia hạn sử dụng đất thì có quyết định hành động gia hạn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .
Trên đây là mẫu đơn ĐK dịch chuyển đất đai và hướng dẫn cách viết từng nội dung. Để tải và biết cách viết những đơn, hợp đồng về đất đai hãy xem tại phân mục Biểu mẫu của LuatVietnam .

Bạn có thể quan tâm

8 mẹo giúp ngủ nhanh – VnExpress

Hạ nhiệt độ khung hình, sử dụng giải pháp thở 4-7-8, thiền hoặc chánh niệm trước khi đi ngủ … hoàn toàn có thể giúp bạn vào giấc nhanh hơn .Giấc ngủ ngon giúp...

lên đầu trang