Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server

01:24 25/10/2021

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server là bài hướng dẫn tiếp theo sau bài Hướng dẫn tạo function trong SQL Server.

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server là bài hướng dẫn tiếp theo sau bài Hướng dẫn tạo function trong SQL Server.

Và chúng ta cũng đã biết function và stored procedure được sử dụng với mục đích tái sử dụng và hiệu suất thực thi.

[external_link_head]

Nếu các bạn chưa biết sử dụng stored procedure thì bài Stored Procedure trong SQL Server 2014 sẽ giúp các bạn điều này.

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Database diagram

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Yêu cầu

Câu 1. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng KHOA

Câu 2. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng LOP

Câu 3. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

Câu 4. Tạo stored procedure dùng để cập nhật tên khoa

Câu 5. Tạo stored procedure dùng để cập nhật điểm của sinh viên

[external_link offset=1]

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Hướng dẫn thực hiện

Câu 1. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng KHOA

Sau khi tạo thành công stored procedure

Thực thi stored procedure

Dữ liệu sau khi thực thi stored procedure

Câu 2. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng LOP

Câu 3. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

Câu 4. Tạo stored procedure dùng để cập nhật tên khoa

[external_link offset=2]

Thực thi stored procedure

Dữ liệu sau khi thực thi stored procedure

Chúng ta đã thay đổi tên khoa thành Khoa Quản trị kinh doanh

Câu 5. Tạo stored procedure dùng để cập nhật điểm của sinh viên

Mục tiêu của stored procedure này là cập nhật điểm thi (DiemThi) của một môn học (MaMh) cho lần thi (LanThi) đối sinh viên được chỉ định (MaSv)

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

8 mẹo giúp ngủ nhanh – VnExpress

Hạ nhiệt độ khung hình, sử dụng giải pháp thở 4-7-8, thiền hoặc chánh niệm trước khi đi ngủ … hoàn toàn có thể giúp bạn vào giấc nhanh hơn .Giấc ngủ ngon giúp...

lên đầu trang