huyền thoại in English – Vietnamese-English Dictionary

07:42 01/09/2021

Check ‘huyền thoại’ translations into English. Look through examples of huyền thoại translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

translations huyền thoại

Add

 • en any person of extraordinary accomplishment

  [external_link_head]

  Khi huyền thoại trở thành sự thật, hãy in huyền thoại.

  When the legend becomes fact, print the legend.

 • Thầy đã dạy chúng con đó chỉ là huyền thoại.

  You taught us that such a thing is a myth.

 • Con gái bà sẽ là một nữ đại biểu Quốc hội huyền thoại.

  Your daughter is going to make a fabulous congresswoman.

 • en legend

OpenSubtitles2018.v3

Bà được kính trọng như một huyền thoại sống.

She is respected as a living legend.

WikiMatrix

tôi vẫn thường nghĩ sự dị thường của ông là một huyền thoại.

I always thought your abnormality was a myth.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

[ Trích từ ” Myth and Infrastructure ” – ” Huyền thoại và nền tảng ” ]

[ Excerpts from ” Myth and Infrastructure ” ]

QED

[external_link offset=1]

Cô ấy chỉ hẹn hò với những ai giành giải khôngbel hoặc Huyền thoại.

She only dates geniuses and Nobel Prize winners.

OpenSubtitles2018.v3

biết đâu anh lại tạo cho mình một huyền thoại.

And may yet become one yourself.

OpenSubtitles2018.v3

Trận chiến giữa bọn ta sẽ đi vào huyền thoại!

Our battle will be legendary!

OpenSubtitles2018.v3

Mọi người là những huyền thoại.

OpenSubtitles2018.v3

Đó là một huyền thoại lớn — đó là thánh địa về trang phục.

This was the big leagues — this was costuming mecca.

ted2019

Tôi… tôi ghét săm soi, nhưng chẳng phải huyền thoại thì phải chết sao?

I, um, I hate to nitpick, but doesn’t a legend have to be dead?

OpenSubtitles2018.v3

Mình có thể trở thành huyền thoại.

We could have been legends.

OpenSubtitles2018.v3

Xin một tràng pháo tay cho Huyền Thoại!

Round of applause for The Legend!

OpenSubtitles2018.v3

Thầy đã dạy chúng con đó chỉ là huyền thoại.

You taught us that such a thing is a myth.

OpenSubtitles2018.v3

EVBNews

Tao là huyền thoại tại hẻm Gin.

I was a fucking legend in Gin Alley.

OpenSubtitles2018.v3

Cho đến cuối phim, toàn bộ nền móng đạo đức của huyền thoại Batman đang bị đe dọa.”

[external_link offset=2]

By the end, the whole moral foundation of the Batman legend is threatened.”

WikiMatrix

Và Morpheus huyền thoại.

And the legendary Morpheus.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

“Tân Ước”—Lịch sử hay là huyền thoại?

The “New Testament” —History or Myth?

jw2019

Không có những huyền thoại, không có truyện cổ tích.

No legends, no fairytales.

ted2019

Và đó là sự quyến rũ huyền thoại của chủ doanh nghiệp ga-ra.

And there’s the mythic glamour of the garage entrepreneur.

ted2019

Huyền thoại về Đêm trường. ”

Legends of the Long Night. ”

OpenSubtitles2018.v3

Huyền thoại về hoàng đế phải trong sạch

His Majesty’s legacy must be clean

OpenSubtitles2018.v3

El chupacabras, dê con huyền thoại.

El chupacabras, the legendary goat sucker?

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang