Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm? – SME2021

01:15 29/08/2021

Xem phim hướng dẫn

Xem phim hướng dẫn

[external_link_head]

Lưu ý: Để kích hoạt GPSD, máy tính cần phải có kết nối internet.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản của Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Kế toán/Kế toán trưởng (Là tài khoản khai báo khi đặt mua phần mềm)

Lưu ý: Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Kế toán/Kế toán trưởng đăng nhập vào phần mềm theo 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1:

  • Tạo mới dữ liệu Kế toán (Nhập Thông tin đăng nhập theo thông tin của Kế toán trưởng/Chủ sở hữu doanh nghiệp)

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm? – SME2021

[external_link offset=1]

  • Đăng nhập vào phần mềm: Dùng Số điện thoại đã khai báo khi tạo mới dữ liệu để đăng nhập (Mật khẩu để trống)
  • Xác thực thông tin tài khoản.

Cách 2:

  • Nhờ Admin phân quyền cho Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN vào sử dụng phần mềm bằng cách Thêm mới người dùng.

  • Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN đăng nhập vào phần mềm: Dùng Mã người dùng hoặc Số điện thoại đã khai báo khi thêm mới người dùng để đăng nhập (Mật khẩu để trống).
  • Xác thực thông tin tài khoản.
Bước 2: Kích hoạt GPSD

Sau khi đăng nhập, nhấn Kích hoạt GPSD, GPSD sẽ tự động được áp dụng cho dữ liệu.

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm? – SME2021

Lưu ý: Nếu có nhiều GPSD được mua mới/gia hạn/chuyển gói, sau khi nhấn Kích hoạt GPSD chương trình hiển thị danh sách các GPSD để kích hoạt:

    • Kích hoạt từng GPSD

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm? – SME2021

    • Kích hoạt nhiều GPSD cùng lúc.

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm? – SME2021

 Lưu ý:

1. Nếu Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN chia sẻ GPSD cho một người dùng khác thì người dùng đó cũng có thể sử dụng tài khoản của mình để Áp dụng GPSD theo Cách 1 hoặc Đăng ký trực tuyến theo Cách 2.

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm? – SME2021

[external_link offset=2]

2. Với mỗi dữ liệu Kế toán chỉ cần thực hiện đăng ký GPSD trên một máy tính bất kỳ, các máy tính khác sử dụng chung dữ liệu này sẽ không cần đăng ký GPSD nữa.

3. Với các GPSD đã được cấp từ phiên bản MISA SME.NET 2020 trở về trước (GPSD được cấp dạng file có định dạng .lic) có thể kích hoạt lại như sau:

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm? – SME2021

4. Để in lại chứng từ, báo cáo theo thông tin của GPSD cũ thì kích hoạt lại GPSD cũ như sau:

Làm thế nào để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm? – SME2021

Lượt xem: 6.380 [external_footer]

Bạn có thể quan tâm

phần mềm tải toàn bộ trang web

Cách tải toàn bộ trang web để đọc ngoại tuyến

Mặc dù ngày nay wifi có ở khắp mọi nơi nhưng đôi khi bạn sẽ đến những nơi không có wifi. Ví dụ như bạn tham gia chuyến bay quốc tế kéo dài 12 giờ, tải toàn bộ trang web có thể là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho sách điện tử, sách âm thanh, podcast và phim ảnh. Nhưng làm thế nào để bạn tải một trang web? Nó dễ dàng hơn bạn nghĩ! Dưới đây là bốn công cụ cho phép bạn thực hiện công việc đó.

Google2SRT (Windows)

Lade die neueste Version von Google2SRT für Windows herunter.. YouTube-Untertitel im SRT-Format herunterladen. Google2SRT ist ein Tool mit dem man problemlos...

lên đầu trang