Make a difference là gì? Hãy Tạo Nên 1 Sự Khác Biệt » Tiếng Anh 24H

08:57 28/08/2021

Bạn đã biết một số cụm từ đi với make. Make a difference là gì? Make no difference to me là gì? Hãy cùng Tiếng Anh 24H khám phá các cụm từ….

Hãy tạo nên 1 sự khác biệt cho dù đó là 1 sự khác biệt rất nhỏ. Nếu bạn muốn sử dụng Tiếng Anh thành thạo, bạn cũng hãy tạo nên 1 sự khác biệt trong cách học nha. Hôm nay, hãy cùng Học Tiếng Anh 24H khám phá cụm từ make a difference.

Make a Difference in Someone/ Something: tạo nên/ tạo ra 1 sự khác biệt nào đó (tích cực)

Getting this job has made a difference in my lifestyle.

[external_link_head]

Cụm từ này còn mang nghĩa là tạo ra ảnh hưởng lên sự thay đổi của việc gì đó

The advertising campaign isn’t successful since it doesn’t make a difference in our this year’s revenue.

[external_link offset=1]

(Chiến dịch quảng cáo không được thành công cho lắm bởi vì nó chẳng tạo ra sự khác biệt nào trong doanh thu của năm nay cả.)

Millenials try to make a difference in the world.

(Giới trẻ cố gắng tạo ra sự khác biệt trên thế giới.)

Make No Difference: Không khác biệt là mấy

Ngoài cụm từ trên thì còn có cụm từ make no difference. Xét về nghĩa make no difference mang nghĩa khác biệt so với cụm từ kể trên.

It makes no difference if you open the window or not. You still can’t see the fireworks because there has no fireworks this year.

(Việc mở cửa sổ hay không cũng không khác biệt là mấy. Bạn cũng vẫn không thể xem pháo hoa được bởi vì chẳng có pháo hoa cho năm nay đâu.)

[external_link offset=2]

Make no difference to me: chẳng khác biệt là mấy đối với tôi.

You can choose to stay or leave. It makes no difference to me.

(Em có thể chọn cách ở lại hay rời đi. Điều đó cũng không khác nhau là mấy đối với tôi.)

Let’s Make A Difference!

Học thêm các cụm từ Tiếng Anh để tạo nên sự khác biệt cho vốn Tiếng Anh của bản thân nha. Xem thêm các bài viết về cụm từ ở mục Là Gì Tiếng Anh nha các bạn.

Đừng quên nhấn Subscribe cho kênh YouTube Tiếng Anh của ad tại S.I.L Channel nha.

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang