Nghĩa của từ Up-to-date – Từ điển Anh

06:27 01/09/2021

Soha tra từ – Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh – Việt.

 • Thông dụng

  Tính từ

  Hiện đại, hợp thời thượng, hợp mốt, thuộc kiểu mới nhất

  Cập nhật; có những thông tin mới nhất, bao gồm những thông tin mới nhất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  abreast , advanced , all the rage , au courant , avant-garde , brand-new , contemporary , current , modern , cutting edge , cutting edge * , dashing , expedient , faddish , fashionable , fitting , happening , hot * , in , in fashion , in vogue , in-thing , modernistic , modish , neoteric , new , newest , newfangled , now * , opportune , popular , red-hot * , state of the art , state-of-the-art * , stylish , suitable , timely , today , trendy , up * , up-to-the-minute , with it * , with-it ,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  [external_link_head]

  NHÀ TÀI TRỢ

  [external_link offset=1]

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang