NÔNG DÂN – Translation in English

04:15 31/08/2021

Translation for ‘nông dân’ in the free Vietnamese-English dictionary and many other English translations.

VI

“nông dân” in English

[external_link_head]

nông dân {noun}

EN

 • farmer
 • peasant

gia cấp nông dân {noun}

EN

 • peasantry

tầng lớp nông dân {noun}

EN

 • peasantry

nông dân làm trên đất thuê {noun}

EN

 • tenant farmer

More information

 • Translations & Examples
 • Similar translations

Translations & Examples

VI

nông dân {noun}

nông dân

volume_up

farmer {noun}

nông dân (also: bần nông, tá điền, người nhà quê)

volume_up

peasant {noun}

VI

gia cấp nông dân {noun}

gia cấp nông dân (also: tầng lớp nông dân)

volume_up

peasantry {noun}

[external_link offset=1]

VI

tầng lớp nông dân {noun}

tầng lớp nông dân (also: gia cấp nông dân)

volume_up

peasantry {noun}

VI

nông dân làm trên đất thuê {noun}

nông dân làm trên đất thuê (also: tá điền, người lĩnh canh)

volume_up

tenant farmer {noun}

Similar translations

Similar translations for “nông dân” in English

nông adjective

English

 • flat
 • shallow

dân noun

English

 • subject
 • people

cư dân noun

English

 • resident

người dân noun

English

 • resident

thường dân adjective

English

 • civilian
 • civilian

bổn phận công dân noun

English

 • citizenship

nông thôn noun

English

 • country

quyền công dân noun

English

 • citizenship

nông trường noun

English

 • farm

nông nổi adjective

English

 • hare-brained

giáo dân noun

English

 • parish

chứng minh nhân dân noun

[external_link offset=2]

English

 • ID

nông học noun

English

 • agronomy

nông nghiệp noun

English

 • agriculture

bình dân noun

English

 • average

tư cách công dân noun

English

 • citizenship

ngư dân noun

English

 • fisherman

More

Other dictionary words

Vietnamese

 • nóng tính
 • nóng vội
 • nóng ẩm khó khịu
 • nô dịch hóa
 • nôn
 • nôn khan
 • nôn nao
 • nôn nóng
 • nông
 • nông cạn
 • nông dân
 • nông dân làm trên đất thuê
 • nông học
 • nông nghiệp
 • nông nô
 • nông nổi
 • nông thôn
 • nông trường
 • nông trại
 • núi Olympus
 • núi Phú Sĩ


Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.

Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Read more

Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages. See phrases

Hangman Hangman Fancy a game? Or learning new words is more your thing? Why not have a go at them together! Play now

[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang