Sự khác biệt giữa Macroalgae và Microalgae (Khoa học & Tự nhiên)

11:57 29/08/2021

Sự khác biệt chính giữa macroalgae và microalgae là macroalgae là các sinh vật giống thực vật quang hợp lớn và đa bào trong khi vi mô


Sự khác biệt giữa Macroalgae và Microalgae (Khoa học & Tự nhiên)

Các sự khác biệt chính giữa vĩ mô và vi tảo là thế macroalgae là các sinh vật giống thực vật quang hợp lớn và đa bào trong khi vi tảo là các sinh vật giống như thực vật quang hợp thủy sinh nhỏ và đơn bào.

Tảo là sinh vật đa bào lớn, quang hợp có chứa một nhóm các loài khác nhau. Chúng bao gồm từ các vi tảo đơn bào như Clorella đến các loài tảo đa bào như tảo bẹ khổng lồ và tảo nâu. Chúng chủ yếu là thủy sinh và tự dưỡng trong tự nhiên. Chúng thiếu khí khổng, xylem và phloem, được tìm thấy trong thực vật trên cạn.

[external_link_head]

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính

2. Macroalgae là gì

3. Vi tảo là gì

4. Điểm tương đồng giữa Macroalgae và Microalgae

5. So sánh cạnh nhau – Macroalgae vs Microalgae ở dạng bảng

6. Tóm tắt

Macroalgae là gì?

Macroalgae là một trong hai loại tảo chính. Macroalgae là lớn và đa bào. Chúng thường được gọi là “rong biển”. Chúng là những sinh vật biển giống như những loài thực vật lớn ở biển. Macroalgae có thể được nhìn thấy mà không cần sự trợ giúp của kính hiển vi.

Sự khác biệt giữa Macroalgae và Microalgae (Khoa học & Tự nhiên)

[external_link offset=1]

Hình 01: Macroalgae

Có ba nhóm macroalgae dựa trên màu sắc của chúng. Chúng là tảo đỏ, tảo xanh và tảo nâu. Một số loài tảo vĩ mô có khả năng bám vào cát, thuyền và đá. Hơn nữa, chúng có chứa thallus, stipes, lưỡi dao, frond và máy thổi khí. Macroalgae rất quan trọng trong sản xuất nhiên liệu sinh học và làm thực phẩm hoặc làm nguyên liệu.

Vi tảo là gì?

Vi tảo là những sinh vật nhỏ giống như thực vật sống ở sông, biển, ao và hồ. Do đó, chúng ta cần một kính hiển vi để quan sát vi tảo. Chúng chủ yếu là các sinh vật đơn bào và một số thuộc địa hình thành bằng cách nhóm nhiều tế bào lại với nhau. Tương tự như thực vật, chúng là những sinh vật quang hợp có sắc tố quang hợp và sắc tố phụ. Chúng có thể được nhìn thấy trong màu xanh lam, vàng, nâu hoặc cam. Chúng thường được gọi là thực vật phù du.

Sự khác biệt giữa Macroalgae và Microalgae (Khoa học & Tự nhiên)

Hình 02: Vi tảo

Hai nhóm chính của vi tảo là tảo cát và dinoflagellate. Dinoflagellates thuộc về phrum Pyrrhophyta. Chúng là loài tảo biển đơn bào, đơn bào, sinh vật nhân chuẩn có cấu trúc hai chiều. Trong khi đó, tảo cát, còn được gọi là Bacillariophyta, là loài tảo đơn bào, sinh vật nhân chuẩn có hình dạng khác nhau và một theca đặc trưng là một thành tế bào bên ngoài bao phủ tế bào. Vi tảo gây ra tảo nở hoa gây ô nhiễm nước. Tuy nhiên, một số vi tảo cung cấp thức ăn cho động vật thủy sản.

Điểm giống nhau giữa Macroalgae và Microalgae?

  • Macroalgae và microalgae là hai loại tảo chính.
  • Chúng là những sinh vật quang hợp.
  • Chúng có các sắc tố quang hợp cũng như các sắc tố phụ.
  • Cả vi tảo và vĩ mô đều là nguồn sản xuất nhiên liệu sinh học tiềm năng.
  • Hơn nữa, chúng có giá trị dinh dưỡng là tốt.
  • Bên cạnh đó, chúng cũng được sử dụng trong các ứng dụng môi trường khác nhau như giảm thiểu CO2, xử lý nước thải, sản xuất phân bón sinh học, sản xuất bột màu, v.v..

Sự khác biệt giữa Macroalgae và Microalgae?

Macroalgae là những sinh vật giống như thực vật quang hợp thủy sinh lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường của chúng ta. Chúng thường được gọi là rong biển. Trong khi đó, vi tảo là những sinh vật giống thực vật quang hợp thủy sinh nhỏ chỉ nhìn thấy được dưới kính hiển vi. Chúng thường được gọi là thực vật phù du. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa vĩ mô và vi tảo. Bên cạnh đó, một sự khác biệt quan trọng khác giữa macroalgae và microalgae là macroalgae là đa bào, nhưng microalgae là đơn bào.

Dưới đây Infographic tóm tắt sự khác biệt giữa vĩ mô và vi tảo.

[external_link offset=2]

Sự khác biệt giữa Macroalgae và Microalgae (Khoa học & Tự nhiên)

Tóm tắt – Macroalgae vs Microalgae

Có hai loại tảo chính là vĩ mô và vi tảo. Macroalgae thường được gọi là rong biển trong khi vi tảo thường được gọi là thực vật phù du. Macroalgae là các sinh vật giống thực vật quang hợp lớn và đa bào. Do đó, chúng có thể nhìn thấy bằng mắt thường của chúng ta. Ngược lại, vi tảo là những sinh vật giống thực vật quang hợp nhỏ và đơn bào. Do đó, chúng chỉ được nhìn thấy dưới kính hiển vi. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa vĩ mô và vi tảo. Tuy nhiên, cả vĩ mô và vi tảo đều tạo ra oxy và góp phần sản xuất thức ăn trong môi trường nước.

Tài liệu tham khảo:

1. Rong biển. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 3 tháng 3 năm 2020, Có sẵn ở đây.

2. Mostafa, Soha S.M. Công nghệ sinh học Micro Microalal: Triển vọng và ứng dụng. IntechOpen, IntechOpen, 17 tháng 9 năm 2012, Có sẵn tại đây.

Hình ảnh lịch sự:

1. Fucus serratus updating ag M0010140, bởi Grubio-1 – Công việc riêng (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia

2. Khoa học CSIRO Hình ảnh 10697 Vi tảo vi bởi CSIRO (CC BY 3.0) qua Commons Wikimedia [external_footer]

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang