Windows 7 LIP

01:30 30/08/2021

Gói Giao diện Ngôn ngữ Windows 7 (LIP) cung cấp Giao diện Người dùng được dịch một phần cho các vùng được sử dụng rộng rãi trong Windows 7

Generally, a download manager enables downloading of large files or multiples files in one session.Many web browsers, such as Internet Explorer 9, include a download manager.Stand-alone download managers also are available, including the Microsoft Download Manager.

if you do not have a download manager installed, and still want to download the file(s) you’ve chosen, please note:

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  • You may not be able to download multiple files at the same time.In this case, you will have to download the files individually.(You would have the opportunity to download individual files on the “Thank you for downloading” page after completing your download.)
  • Files larger than 1 GB may take much longer to download and might not download correctly.
  • You might not be able to pause the active downloads or resume downloads that have failed.

The Microsoft Download Manager solves these potential problems.It gives you the ability to download multiple files at one time and download large files quickly and reliably.It also allows you to suspend active downloads and resume downloads that have failed.

[external_link offset=2]

Microsoft Download Manager is free and available for download now.[external_footer]

Bạn có thể quan tâm

phần mềm tải toàn bộ trang web

Cách tải toàn bộ trang web để đọc ngoại tuyến

Mặc dù ngày nay wifi có ở khắp mọi nơi nhưng đôi khi bạn sẽ đến những nơi không có wifi. Ví dụ như bạn tham gia chuyến bay quốc tế kéo dài 12 giờ, tải toàn bộ trang web có thể là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho sách điện tử, sách âm thanh, podcast và phim ảnh. Nhưng làm thế nào để bạn tải một trang web? Nó dễ dàng hơn bạn nghĩ! Dưới đây là bốn công cụ cho phép bạn thực hiện công việc đó.

Google2SRT (Windows)

Lade die neueste Version von Google2SRT für Windows herunter.. YouTube-Untertitel im SRT-Format herunterladen. Google2SRT ist ein Tool mit dem man problemlos...

lên đầu trang